Hà nội có tiến hành kiểm tra việc mua nhà xã hội của người giàu

Kiểm toán viên Nhà nước mới đây đã công bố kết quả kiểm toán Chương trình Nhà ở xã hội (NXH) tại ba quận Hà Nội là Thanh Trị, Long Biên và Đông Anh trong giai đoạn 2015 – 2018.
Đánh giá sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm mục đích sử dụng nhà ở xã hội, kiểm toán nhà nước cho thấy các quy định hiện hành không rõ ràng về trách nhiệm giám sát và giao hàng. hiện tại và xử lý vi phạm mục đích sử dụng, không đảm bảo xử lý đủ các vi phạm mục đích sử dụng, không cập nhật cơ chế phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin giữa các cơ quan chức năng (Sở Xây dựng, cảnh sát). Đồng thời, nó không ràng buộc trách nhiệm kiểm tra và giám sát của nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội.
“Sở Xây dựng Hà Nội đã không cung cấp kế hoạch kiểm tra cũng như phát hiện và xử lý vi phạm mục đích sử dụng nhà ở xã hội theo chức năng và nhiệm vụ được giao” – SAV nêu.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội chưa kiểm tra và phát hiện việc bán nhà ở xã hội cho đối tượng sai.
Kiểm toán viên yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan và đơn vị liên quan kiểm tra và xem xét để đảm bảo rằng các dự án nhà ở xã hội được sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, cần xử lý người mua dưới hình thức công chứng hợp đồng ủy quyền toàn diện hoặc đã sở hữu nhà, không có thu nhập thấp, nhưng họ vẫn có thể mua nhà ở xã hội.

Trước đây, tại Hà Nội, có nhiều trường hợp nhà ở xã hội bị bán cho người giàu hoặc đối tượng sai, sau đó những người này bán lại và hưởng mức giá chênh lệch. Một trong những trường hợp gây xôn xao trên báo chí được phản ánh bởi việc ba thành viên của Phó Tổng Giám đốc chủ đầu tư dự án Rice City (khu đô thị Tây Nam Linh Dam) đã được chấp thuận mua nhà tại dự án này.

Báo cáo kiểm toán cũng chỉ ra một số hạn chế trong phát triển nhà ở xã hội của thành phố. Tính đến thời điểm kiểm toán (tháng 5 năm 2019), thành phố chưa có tài liệu hướng dẫn quy định cụ thể nào về tiêu chí phê duyệt theo thứ tự ưu tiên cho những người cần mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. . Việc phê chuẩn thứ tự ưu tiên cho các đối tượng có nhu cầu an sinh xã hội cơ bản vẫn tuân thủ các quy định của Ủy ban nhân dân Hà Nội từ năm 2010, tức là trước Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 100 của Chính phủ. có hiệu lực.